Våra tjänster

Hållbara koncept

Vad innebär hållbara koncept?
För många signalerar ordet hållbarhet miljö och självklart har vi en miljöpolicy som genomsyrar allt vi gör. Men det betyder även att vi arbetar strategiskt, höjer blicken och tänker långsiktigt. Arbetar med tydliga riktlinjer och gör vårt yttersta för att uppfylla de förväntningar som ställs i ett uppdrag och för att nå ett lyckat resultat. Målet är att genom kreativ och träffsäker marknadsföring och kommunikation, attraktiv för målgruppen, öka ditt företags konkurrenskraft på ett kostnadseffektivt sätt.

I ett första möte med oss berättar vi mer om oss och vår verksamhet men framförallt lyssnar vi in och noterar om var ditt företag står idag och vad målet är. För att skapa hållbara koncept delar vi upp arbetet i flera olika steg och inleder ett förtroendeuppdrag enligt överenskommen offert.

Vår vision är att alltid leva upp till och göra vårt yttersta för att uppfylla de förväntningar som ställs i ett uppdrag och för att nå ett lyckat resultat.

Arbetsprocess
  • Nulägesanalys
  • Analys av behov
  • Syfte
  • Åtgärder
  • Tids- och aktivitetsplan
  • Projektledning
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.